Category Archives: Nezaradené

Pozrite si ukážku integrácie nemocničného softwaru

V tejto ukážke sa presvedčíte o tom že prihlasovanie/odhlasovanie lekára v aplikácii je absolútne jednoduché. Lekár alebo sestra priožením karty prepne aplikáciu do svojho profilu, a následne v nej pracuje pod svojou identitou. Integrácia obdobnej aplikácie so systémom KeyShield SSO je jednoduchá a vývojár je schopný ju realizovať v priebehu niekoľkých hodín. K dispozícii sú…
Read more

Predstavenie KeyShield SSO

Na medzinárodnej konferencii UNINFOS 2016 v Banskej Bystrici Vás radi privítame na našej prezentácii 9.11.2016 o 14:50 Nasazení KeyShield jako Browser independent SSO/SLO pro univerzitní prostředí EDU identitní federace i SSO řešení jsou založeny (a omezeny) na využití browseru jako uživatelského terminálu. Představíme konkrétní instalaci KeyShield, která kromě podpory browser dependent protokolů SAML a JWT…
Read more

Príďte sa s nami zoznámiť !

Najbližšie nás úvidíte na medzinárodnej konferencii UNINFOS 2016 v Banskej Bystrici 9.-11. novembra 2016 Predstavíme Vám unikátne produkty z oblasti bezpečnosti a autentifikácie.   zaregistrujte sa na: http://uninfos.umb.sk/registration  
Read more