Monthly Archives: september 2017

Pozrite si ukážku integrácie nemocničného softwaru

V tejto ukážke sa presvedčíte o tom že prihlasovanie/odhlasovanie lekára v aplikácii je absolútne jednoduché. Lekár alebo sestra priožením karty prepne aplikáciu do svojho profilu, a následne v nej pracuje pod svojou identitou. Integrácia obdobnej aplikácie so systémom KeyShield SSO je jednoduchá a vývojár je schopný ju realizovať v priebehu niekoľkých hodín. K dispozícii sú…
Read more