Pozrite si ukážku integrácie nemocničného softwaru

V tejto ukážke sa presvedčíte o tom že prihlasovanie/odhlasovanie lekára v aplikácii je absolútne jednoduché. Lekár alebo sestra priožením karty prepne aplikáciu do svojho profilu, a následne v nej pracuje pod svojou identitou.

Integrácia obdobnej aplikácie so systémom KeyShield SSO je jednoduchá a vývojár je schopný ju realizovať v priebehu niekoľkých hodín. K dispozícii sú vzorové príklady ako aj predpripravené moduly pre rôzne vývojové prostredia. Poskytneme Vám ich zdarma.

Radi Vás navštívime a zoznámime Vás s kompletnými vlastnosťami tohto jedinečného a rýchleho SSO riešenia. Neváhajte nás kontaktovať.