Monthly Archives: október 2018

SecureAnyBox 4.5. GDPR version – bezpečná správa citlyvých údajov

Nasledujúce informácie sú určené hlavne riadiacim pracovníkom zodpovedným za správu citlivých údajov a informačnú bezpečnosť Chceme Vám predstaviť unikátne riešenie na uloženie citlivých údajov (heslá k účtom, zariadeniam, sieťovým prvkom, PIN kody, prihlasovacie údaje k rôznym portálom, konfiguračné súbory, zmluvy ...) a ich bezpečné zdieľanie v prípade potreby viacerými zamestnancami alebo zákazníkmi. Toto riešenie nie…
Read more