oesboxsúborové a tlačové služby v multiplatformovom prostredí Linux, MS, MAC