Cyberoam

crngappliancestack-03• Ekonomické, komplexné a vysoko funkčné riešenie pre zabezpečenie perimetra siete
• Podpora viacerých ISP
• Unikátny systém definícií bezpečnostných pravidiel na základe identity užívateľov *
• Jednoduchá integrácia s AD, LDAP, RADIUS
• Podpora lokálnej databázy užívateľov
• Podpora KeyShield SSO
• Príjemné a prehľadné GUI
• Politiky sa priraďujú na jednom mieste (user, IP, MAC, Host, …)
• Následne reporting podľa ID užívateľa (zabudovaný HDD)
• Licenčne neobmedzený počet SSL VPN spojení
• Režim Gateway / Bridge
• Všetky porty 1Gbit *
• HW záruka po celú dobu maintenance